Cantos de España

— Span­ish music for two Guitars —

Cover der CD "Cantos de España"

Manuel de Falla (1976–1946)

[1] La vida brève [audio:cantos_de_espana/01_La_vida_breve.mp3]
[2] El Cir­culo màgico [audio:cantos_de_espana/02_El_Circulo_magico.mp3]
[3] Danza rit­ual del fuego [audio:cantos_de_espana/03_Danza_ritual_del_fuego.mp3]

Isaac Albéniz (1860–1909)

[4] Còr­doba [audio:cantos_de_espana/04_Cordoba.mp3]

Manuel de Falla

[5] Danza del molinero [audio:cantos_de_espana/05_Danza_del_molinero.mp3]

Enrique Grana­dos (1867–1916)

[6] Ori­en­tal (Danza española №2) [audio:cantos_de_espana/06_Oriental.mp3]
[7] Min­ueto (Danza española №1) [audio:cantos_de_espana/07_Minueto.mp3]

Isaac Albéniz

[8] Aragòn [audio:cantos_de_espana/08_Aragon.mp3]
[9] Tango op. 165 №2 [audio:cantos_de_espana/09_Tango_op_165_2.mp3]
[10] Cataluña [audio:cantos_de_espana/10_Cataluna.mp3]

Enrique Granados

[11] Alle­gro Bril­lante (Danza española №9) [audio:cantos_de_espana/11_Allegro_brillante.mp3]
[12] Vil­lanesca (Danza española №4) [audio:cantos_de_espana/12_Villanesca.mp3]

Joaquin Rodrigo (1901–1999)

[13] Alle­gro ma non troppo [audio:cantos_de_espana/13_Allegro_ma_non_troppo.mp3]
[14] Min­uetto pom­poso [audio:cantos_de_espana/14_Minuetto_pomposo.mp3]
[15] Alle­gro vivace [audio:cantos_de_espana/15_Allegro_vivace.mp3]

[59:36]