Corazón y Kokoro

— Span­ish and japan­ese music from the 20th cen­tury for voice and two guitars —Cover der CD "Corazón y Kokoro"

Fer­nando J. Obradors

[1] El vito

Xavier Mon­te­salve

aus „Cinco can­ciones negras”
[2] Punto de habanera
[3] Can­ciòn de cuna para dormir a un negrito
[4] Canto negro

Yoshi­nao Nakada

[5] Spo­ken with the mist

Tat­suno­suke Koshitani

[6] First love

Kosaku Yamada

[7] Wait­ing in vain

Yoshi­nao Nakada

[8] Tanki ponki

Kosaku Yamada

[9] Cherry blos­soms, cherry blos­soms
[10] Red drag­on­fly

Manuel de Falla

[11] El paño moruno
[12] Seguidilla mur­ciana
[13] Asturi­ana
[14] Jota
[15] Nana
[16] Can­ción
[17] Polo

Yoshi­nao Nakada

[18] Found a tiny autumn

Kouz­aburo Hirai

[19] The hills of Nara

Rentaro Taki

[20] Moon­light on the ruined cas­tle

Yoshi­nao Nakada

[21] The Japan­ese Larch

[51:45]